Podpora

Podpora CTK Viking

Finančný príspevok získaný darovaním 2% z dane z príjmu fyzických a právnickych osôb je pre našu existenciu veľmi dôležitý a pomaly začína byť jediným príjmom financií, ktoré potrebujeme pre fungovanie nášho klubu a udržanie jeho atraktívnosti pre deti a mládež.

Zo získaných prostriedkov pokrývame náklady spojené s organizovaním našich cykloturistických podujatí, na kúpu nevyhnutného klubového vybavenia, športovej výstroje pre zimné obdobie či na pokrytie časti nákladov každoročnej organizovanej viacdňovej letnej cykloturistiky.
Toto všetko pre maximálnu spokojnosť pri správnom využívaní voľného času detí a mládeže.

Ak vás naša činnosť oslovila, budeme veľmi radi, ak nás podporíte a poukážete 2% z daní z vášho príjmu práve nášmu cykloturistickému klubu Viking.

Ako poukázať 2%

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Aj v tomto prípade mi prosím vás dajte o tom vedieť, aby mohol byť príspevok identifikovaný pre CTK Viking.

Poznámka:
Vyplnené tlačivo môžete vhodiť aj do schránky na bráne Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou. Prosím označte ho ceruzkou textom “PRE CTK VIKING”.

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane pre našu zastrešujúcu organizáciu:

Obchodné meno (Názov): MEA INTEREST n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO/SID: 35606711
Sídlo: 95701 Bánovce nad Bebravou, A.Kmeťa 530/8

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby (zamestnanci)