História

Ako to začalo (1996)

Niekedy v roku 1996 sme sa s pani Mgr. Králikovou, riaditeľkou CVČ, dohodli, že skúsime rozbehnúť cykloturistický krúžok ako záujmový útvar pri CVČ.

V priebehu roka som sa pokúsil dať dokopy základné veci- čo vlastne budeme robiť, ako sa budeme volať, aké budeme mať pravidlá – jednoducho pokúšal som sa urobiť pravidlá malého sveta, ktorý by bol vnútorne funkčný. A tento nový svet som po dlhom hľadaní nazval CTK Viking (CykloTuristickýKlub Viking).

Prečo Viking?

Určite by sa našlo aj niečo, čo je teraz “in”. Ale prečo nie? Veď vikingovia boli hrdinovia svojej doby, často sa púšťali na objavné dobrodružné ýpravy. A to my chceme tiež …

Práva Vikinga
Práva člena CTK Viking
Zásady Vikinga
Zásady člena CTK Viking
Sľub Vikinga
Sľub člena CTK Viking

Kto splní všetky stanovené úlohy, stáva sa po prísahe pravým Vikingom PRIMA. Prísaha sa koná na našom klubovom vrchu – Kňažom stole. Nie je to vrch vysoký, ale výhľad z neho je unikátny a zaslúžený.

Potom samozrejme môže ďalej rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti a plniť ďalšie úlohy (zamerané hlavne na cykloturistiku) a získava ďalšie stupne Vikinga. PROGRES (aktuálne už zrušený), CLASIC a najvyšší stupeň ELITE.

Navrhli sme si logovlajku. Časom prišla potreba použitia jednoduchšieho loga a preto sme si od roku 2000 schválili nové logo.

Logo CTK Viking
Logo Cykloturistický klub Viking Bánovce nad Bebravou

Prišiel september 1997 a začali sme propagáciu tohto záujmového útvaru na školách. svoju činnosť sme oficiálne začali 3. októbra 1997. Ale ďalej už v článku zo školského roku 1997/98.